top of page

Kartläggning

Våra tjänsteområden

Vi täcker in hela kedjan inom data & analys. Med rätt data, på rätt plats kan vi tillföra värde för våra kunder. Vi konkretiserar och realiserar en lösning utifrån olika behov - där målet är att verksamheten ska bli mer datadriven 

Krav & Analys

Processkartläggning

Kravinsamling

Kravanalys

Projektlednig
Krav&Analys
DataVisualiering
DataStruktur

Projektledning

Styrning

Strategi

Processutveckling

Datavisualisering

Rapport- &
Analysutveckling

Databearbetning

BI-verktyg

Datastruktur & DW

ETL

Modellering

Datalager

Vi är vana att driva projekt inom data och analys och kan hjälpa våra kunder i rätt riktning. Ibland är det svårt att veta vilka förutsättningar som finns och vad som är möjligt. Vi jobbar agilt, vilket innebär att vi snabbt kan skapa värde och där varje iteration tar oss närmare målet. 

Krav kan ofta vara bristfälliga och det är inte alltid helt enkelt att förstå vad en faktiskt behöver. Vi har kompetenta kravanalytiker som älskar att vända och vrida på krav och ställa dem i relation till behoven. 

Att ha ”en sanning” har kommit att bli verksamheters mantra. Olika delar av verksamheten behöver dock se den på olika sätt. En stor del av arbetet som frontend-utvecklare går således ut på att visualisera data och tillgodose olika delar av verksamhetens behov, med data som tillför nytta för dem.

Våra backend-utvecklare arbetar med spännande uppdrag som i stor del går ut på att strukturera upp all data. Det kan gälla arkitektur av en komplett BI-lösning, ETL-processen, modellering eller datalagerutveckling. Oavsett, så arbetar de alltid nära med verksamheten och analysteamet för att på bästa sätt kunna möta kraven.

bottom of page