top of page

Verktyg för Data Warehouse Automation

WhereScape.png

Om vi säger Data Warehouse Automation så kanske inte det säger så mycket. Men om vi säger att vi kan effektivisera tidskrävande arbetsuppgifter, ofta repetitiva manuella uppgifter och spara er både tid och pengar när det kommer till datalager – så kanske det börjar bli intressant? WhereScape är ett väletablerat verktyg inom DW-automation som förenklar både utveckling- och förvaltningsarbetet inom datalager. Genom att bygga ett datalager med WhereScapes produkter 3D och Red uppnår man:

  • Ökad produktivitet

  • Minskning av manuella arbetsuppgifter och därmed spara tid

  • Automatiserad dokumentation

  • Standardiserad programkod

  • Agil utvecklingsprocess

Genom att automatisera stora delar av datalager eller dataplattformar, gällande både utveckling och förvaltning, möjliggörs att snabbt kunna anpassa lagring och dataflöden efter nya krav och behov. T.ex. byte från on-prem till molnet, ett skifte av modelleringsmetodik eller nya legala krav på loggning och lineage.

 

WhereScape möjliggör en agil utvecklingsprocess genom automatiserad generering och deployment av förändrad datalagring och pipelines. Det är enkelt att flytta hela eller delar av sin lösning mellan olika miljöer och därmed effektivt stödja hybridlösningar. Ett datalager kan på så sätt utvecklas och förvaltas med stora tidsbesparingar jämfört med manuell utveckling och kodning.

bottom of page