top of page
Två Män Skakar Hands

Vi arbetar för att omvandla er data till guld

Våra tjänsteområden

Vi täcker in hela kedjan inom data & analys. Med rätt data, på rätt plats kan vi tillföra värde för våra kunder. Vi konkretiserar och realiserar en lösning utifrån olika behov - där målet är att verksamheten ska bli mer datadriven 

Projektledning

Vi är vana att driva projekt inom data och analys och kan hjälpa våra kunder i rätt riktning. Ibland är det svårt att veta vilka förutsättningar som finns och vad som är möjligt. Vi jobbar agilt, vilket innebär att vi snabbt kan skapa värde och där varje iteration tar oss närmare målet. 

 • Styrning

 • Strategi

 • Processutveckling

Krav & Analys

Krav kan ofta vara bristfälliga och det är inte alltid helt enkelt att förstå vad en faktiskt behöver. Vi har kompetenta kravanalytiker som älskar att vända och vrida på krav och ställa dem i relation till behoven. 

 • Processkartläggning

 • Kravinsamling

 • Kravanalys

Datavisualisering

Att ha ”en sanning” har kommit att bli verksamheters mantra. Olika delar av verksamheten behöver dock se den på olika sätt. En stor del av arbetet som frontend-utvecklare går således ut på att visualisera data och tillgodose olika delar av verksamhetens behov, med data som tillför nytta för dem.

 • Rapport- och Analysutveckling

 • Databearbetning

 • BI-verktyg

Dataplattform & Data Engineering

Våra backend-utvecklare arbetar med spännande uppdrag som i stor del går ut på att strukturera upp all data. Det kan gälla arkitektur av en komplett BI-lösning, ETL-processen, modellering, data warehouse, data lake eller datalagerutveckling. Oavsett, så arbetar de alltid nära med verksamheten och analysteamet för att på bästa sätt kunna möta kraven. Vi har erfarenhet från både OnPrem- och cloudlösningar.

 • ETL

 • Modellering

 • Datalager

Våra roller

Oavsett roll, så är vi ett gäng lösningsorienterade konsulter som vill ge kunden det där lilla extra.

Roller

Vi är en helhetsleverantör när det kommer till Analytics-området, vilket många gånger innebär skräddarsydda roller för att möta kundens behov. Vi är lyhörda och bryr oss om våra kunder och konsulter. Vi ser därför alltid till att uppdragsmatchningen känns bra från båda sidor. Vi gör allt vi kan för att du som konsult ska få ett kul och utmanade uppdrag, där du kan utvecklas och växa i konsultrollen, samtidigt som vi tillgodoser kundens behov.

 • Förstudie / Processkartläggning / Verksamhetsanalys

 • Projektledning / Styrning / Strategi / Processutveckling

 • Kravinsamling / Kravanalys / Datakvalitet

 • Förvaltning av BI-organisation / Kontinuerlig utveckling

 • Frontend-utveckling / BI-utveckling

 • Backend-utveckling / Datalager / Modellering / Databearbetning

Två Män Skakar Hands

Don't be a stranger

bottom of page