top of page

Privacy Policy

A privacy policy is a statement that discloses some or all of the ways a website collects, uses, discloses, and manages the data of its visitors and customers. It fulfills a legal requirement to protect a visitor or client's privacy.

Countries have their own laws with different requirements per jurisdiction regarding the use of privacy policies. Make sure you are following the legislation relevant to your activities and location. 

In general, what should you cover in your Privacy Policy?

 1. What type of information do you collect?

 2. How do you collect information?

 3. Why do you collect such personal information?

 4. How do you store, use, share and disclose your site visitors' personal information?

 5. How (and if) do you communicate with your site visitors?

 6. Is your service targeting and collecting information from Minors?

 7. Privacy policy updates

 8. Contact Information


You can check out this support article to receive more information about how to create a privacy policy


The explanations and information provided herein are only general explanations, information and samples. You should not rely on this article as legal advice or as recommendations regarding what you should actually do. We recommend that you seek legal advice to help you understand and to assist you in the creation of your privacy policy. 

YEAR

2004

I’m a title. ​Click here to edit me.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

YEAR

2007

I’m a title. ​Click here to edit me.

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. Let your users get to know you.

Verktyg för Data Warehouse Automation

WhereScape.png

Om vi säger Data Warehouse Automation så kanske inte det säger så mycket. Men om vi säger att vi kan effektivisera tidskrävande arbetsuppgifter, ofta repetitiva manuella uppgifter och spara er både tid och pengar när det kommer till datalager – så kanske det börjar bli intressant? WhereScape är ett väletablerat verktyg inom DW-automation som förenklar både utveckling- och förvaltningsarbetet inom datalager. Genom att bygga ett datalager med WhereScapes produkter 3D och Red uppnår man:

 • Ökad produktivitet

 • Minskning av manuella arbetsuppgifter och därmed spara tid

 • Automatiserad dokumentation

 • Standardiserad programkod

 • Agil utvecklingsprocess

Genom att automatisera stora delar av datalager eller dataplattformar, gällande både utveckling och förvaltning, möjliggörs att snabbt kunna anpassa lagring och dataflöden efter nya krav och behov. T.ex. byte från on-prem till molnet, ett skifte av modelleringsmetodik eller nya legala krav på loggning och lineage.

 

WhereScape möjliggör en agil utvecklingsprocess genom automatiserad generering och deployment av förändrad datalagring och pipelines. Det är enkelt att flytta hela eller delar av sin lösning mellan olika miljöer och därmed effektivt stödja hybridlösningar. Ett datalager kan på så sätt utvecklas och förvaltas med stora tidsbesparingar jämfört med manuell utveckling och kodning.

Förstudie

Kartläggning

Var befinner ni er och vart är ni på väg? Vi hjälper er gärna med en förstudie, där vi kartlägger och konkretiserar nästa steg i processen.

Styrning & Strategi

Ledning

Vi kan hjälpa er med strategi, processutveckling, projektledning och förvaltning. Vi kan även hjälpa till att bygga en framgångsrik BI-organisation. 

Datadriven

Krav & Analys

Utveckling

Vi genomför kravinsamling, processkartläggning och analyser - för att hjälpa till att styra er i rätt riktning. 

Våra konsulter kan hjälpa till med frontend-utveckling, vilket inkluderar BI-verktyg, rapportering och visualisering. Vi arbetar också med backend-utveckling som inkluderar databearbetning, modellering, datalager och arkitektur. 

Kravhantering

Transformering

bottom of page